akadermins utbildningar riktar sig till dig som är verksam inom den estetiska skönhetsbranschen och vill förstärka din dermatologiska kunskapsbank.

Som Sveriges enda vidareutbildning inom estetisk dermatologi med ingredienskunskap som kärna, skapar våra utbildningar möjligheten att utveckla och avancera inom sitt yrkesområde.

Våra utbildningar grundar sig i vetenskaplig publicerad forskning och utförs av erfarna utbildare med bakgrund inom produktutveckling av cosmeceuticals.

Alla utbildningar är uppbyggda av pedagogisk teori och teoretiska kunskapsprov. För att erhålla akadermins certifikat krävs genomfört och uppnåt kunskapsprov.

VÅRA UTBILDNINGAR ÄR TILL FÖR:

  • Dig som vill besitta en större förståelse för de produkter du säljer för att kunna ge dina kunder bättre resultat.

  • Dig som vill bli mer konkurrenskraftig på marknaden Dig som vill lära sig urskilja sämre och bättre produktformuleringar och ingredienser.

  • Dig som vill förstå kosmetiska ingrediensers inverkan på cellnivå.

  • Dig som vill bemästra kunskapen att genom ökad förståelse för kosmetiskt innehåll, kunna erbjuda patienter och kunder kraftigare behandlingsresultat.
Sorry, an error occured from Instagram API.

Samarbetspartners